Eksempler på borgerrettede initiativer i amterne

Eksempel fra Viborg Amt

Initiativets indhold:

Vejkontoret laver informationskampagner for at reducere farten og reducere spirituskørsel. Kampagnen retter sig primært mod unge mænd, og derfor informeres der, hvor der kan opnås størst effekt af kampagnerne.

Eksempel fra Århus Amt

Titel:

Ansættelsesprocessen

Baggrund:

Århus Amts Ligestillingspolitik og handlingsplan 2001-2005

Formål:

Generel kvalificering af ansættelsesprocessen, øge bevidstheden om at undgå forskelsbehandling.

Indhold:

Bl.a. jobanalyse, ansættelsessamtalen, spørgeteknikker mv.

Eksempel fra Vestsjællands Amt

Titel:

Flere mænd i uddannelse som social- og sundhedsassistent

Baggrund:

Under 5 % af alle elever på social- og sundhedsskolen er mænd. Projektet er i gang på Social- og sundhedsskolen i Dianalund.

Formål:

At øge mangfoldigheden på uddannelsen.