Ansatte i amterne

Fordeling af mænd og kvinder i job

Amterne har i deres redegørelser indberettet hvor mange mænd og kvinder, de har i 129 forskellige stillingskategorier.

De mange stillingskategorier er efterfølgende blevet opdelt i 9 overordnede arbejdsområder, således at det er muligt at danne sig et overblik over fordelingen af mænd og kvinder inden for forskellige områder.

På to områder er amternes arbejdspladser kønsblandede - derudover er arbejdspladserne meget kønsopdelte

Som tallene nedenfor viser, er der 76% af amternes samlede personale kvinder, baseret på de indberettede tal. Det er det samme som i 2003.

Tabellen viser tydeligt, at de færreste amtslige arbejdsområder har en ligelig fordeling af kvinder og mænd. Tallene i parentes er fra 2003.

Det fremgår også, at kvinderne er kraftigt overrepræsenteret inden for følgende områder:

  • social-, sundheds- og sygehusområdet,
  • studerende, elever, piccoloer og piccoliner
  • kontor, edb og administration
  • køkken-, rengøring-, service- og portørfunktioner
  • pædagogisk personale, dagplejere og handicapledsagere

Endelig viser tabellen, at mændene er i kraftigt overtal inden for:

  • beredskabsområdet, betjente og pedeller
  • personale med tekniske/ miljømæssige uddannelser, inkl. teknikere, håndværkere, buschauffører, maskinmestre m.v.

  Antal mænd Antal kvinder Kvindeandel - procent

Beredskabsområdet, betjente og pedeller

699 (563)

27 (20)

3,7 (3,4)

Personale med tekniske/ miljømæssige uddannelser, inkl. teknikere, håndværkere, buschauffører, maskinmestre m.v.

3.709(3.389)

731(1.290)

16,5(27,6)

Øvrige

1.332(1.349)

1.492(1.221)

52,8(47,5)

Undervisere

7.857(7.176)

9.338(8.677)

54,3(54,7)

Pædagogisk personale, dagplejere og handicapledsagere

8.100(7.199)

22.080(19.190)

73,2(72,7)

Køkken-, rengøring-, service- og portørfunktioner

3.063(3.112)

8.662(9.072)

73,9(74,5)

Kontor, edb og administration

4.528(3.849)

12.251(11.510)

73(74,9)

Studerende, elever, piccoloer og piccoliner

282(215)

1.034(1.159)

78,6(84,4)

Social, sundhed og sygehusområdet - inklusiv tandlæger

9.121(9.121)

68.534(65.111)

88,3(87,7)

Total

35.973

117.250

76,5