Hovedresultater fra statsinstitutionernes ligestillingsredegørelser 2005

Samtlige 139 departementer, styrelser og øvrige statslige institutioner med mere end 50 ansatte har indberettet elektronisk til www.ligestillingidanmark.dk. Ligestillingsredegørelserne giver dermed et godt indblik i, hvordan der bliver arbejdet med ligestilling i staten.

Det fremgår af de indsendte redegørelser, at der er 20 % kvindelige topchefer, mens der er 39 % kvindelige ansatte i staten. Desuden kan man læse af redegørelserne, at der er 35 % kvinder blandt specialkonsulenter, chefkonsulenter og kontorchefer i lønramme 36. Det er en stigning på 7 % -point i forhold til 2003. Denne stigning indikerer, at rekrutteringsgrundlaget til de øvrige ledelsesniveauer er stigende.

Der er en række andre områder, hvor der er positive resultater. Der er fx en stigning i andelen af kvindelige akademikere i staten, således at denne personalegruppe nu bestå af knap 41 % kvinder. De forskellige personalekategorier i staten er, ligesom i kommuner og amter, meget kønsopdelt. Fx er der 94 % mænd inden for forsvar og beredskab. Modsat er der 75 % kvinder inden for kontor og administration. Når billedet er så skævt fordelt, er det glædeligt at der er en række organisationer, som søger at rekruttere mere afbalanceret, og på den måde er med til at påvirke det kønsopdelte arbejdsmarked. Det gælder fx i forsvaret og på Syddansk Universitet, som gennem en målrettet indsats søger at få flere kvinder i de faste stillinger på universitet (Klik her for at læse flere personalepolitiske eksempler fra de statslige institutioner).

Samtlige ministerier har indsendt en ligestillingsrapport, som er en sammenskrivning af ligestillingsredegørelserne fra institutioner, virksomheder og styrelser etc. under ministeriet. I rapporterne har ministerierne suppeleret resultaterne fra redegørelserne med kvalitative beskrivelser af det arbejder, som ministerierne laver på ligestillingsområdet. I disse rapporter kan man fx læse om Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings tværgående ligestillingsnetværk, Beskæftigelsesministeriets arbejde med ligestillingsvurdering af lovforslag, Udenrigsministeriets og Forsvarsministeriets arbejde med FN resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed (Klik her for at se alle ministeriernes rapporter)