Hovedresultater fra kommunerne

Der er to formål med ligestillingsredegørelserne: 1) At få konkret viden om, hvordan der bliver arbejdet med ligestilling i kommunerne, 2) At se hvordan det generelt står til med ligestillingen i kommunerne.

Alle 270 kommuner har benyttet det digitale redskab "Ligestilling i Danmark" til indberetning af deres ligestillingsredegørelse i 2005. Nogle kommuner har dog ikke besvaret alle de stillede spørgsmål.

Af de indsendte redegørelser kan man se, at ¾ af kommunerne har formuleret en handlingsplan, et afsnit i personalepolitikken eller en decideret politik om ligestilling. Der er flere gode og konkrete eksempler på det ligestillingsarbejde, som foregår i kommunerne. Det er eksempler på ligestillingsarbejde både i forhold til kommunens egne ansatte, og i forhold til kommunens borger. Kommunerne har indberettet i alt 75 konkrete eksempler fra deres ligestillingsarbejde. I disse eksempler kan man se en stor spredning i hvilke temaer, der bliver arbejdet med, der er en overvægt af initiativer, der retter sig mod at skabe rummelige og familievenlige arbejdspladser. Der er også en del fokus på arbejdet med ligeløn og mangfoldighed.

I forhold til andelen af kvindelige ledere i kommuner er der en svag fremgang at sporer. Der er kommet flere kvindelige ledere på alle niveauer. Der er 18 % kvinder i de øverste ledelser - kommunaldirektører og forvaltningschefer. Der 46 % kvindelige ledere i niveauet under topledelsen - underdirektører, afdelingschefer og kontorchefer. Der er 63 % kvindelige ledere blandt de øvrige ledere i kommunen - institutionsledere o.l. Disse tal kan sammenholdes, at der kun er 22 % af kommunerne arbejder med en målsætning om at få flere kvindelige ledere.

Herunder er der link til de væsentligste resultater fra de kommunale redegørelser.

Hovedresultater: