Ansatte i kommunerne

Fordeling af mænd og kvinder i job

Kommunerne har i deres redegørelser indberettet hvor mange mænd og kvinder, de har i 50 forskellige stillingskategorier.

De mange stillingskategorier er efterfølgende blevet opdelt i 8 overordnede arbejdsområder således, at det er muligt at danne sig et overblik over fordelingen af mænd og kvinder inden for forskellige områder.

…Kommunerne har meget kønsopdelte arbejdspladser

Som tallene nedenfor viser, er knap 77 % (78 % i 2003) af kommunernes samlede personale af kvinder, baseret på de indberettede tal.

Tabellen viser tydeligt, at ingen kommunale arbejdsområder har en ligelig fordeling af kvinder og mænd.

Det fremgår også, at kvinderne er kraftigt overrepræsenteret inden for følgende områder:

  • social-, sundheds- og sygehusområdet
  • pædagogisk personale, dagplejere og handicapledsagere
  • kontor, edb og administration
  • køkken-, rengørings-, og servicefunktioner

Endelig viser tabellen, at mændene er i kraftigt overtal inden for:

  • beredskabsområdet, betjente og pedeller
  • personale med tekniske/ miljømæssige uddannelser, inkl. teknikere, håndværkere, buschauffører, maskinmestre m.v.

  Antal mænd Antal kvinder Kvindeandel - procent

Beredskabsområdet, betjente og pedeller

3.020 (2.189)

133 (93)

4,2 (4,1)

Personale inden for tekniske/ miljømæssige/ områder, inkl. teknikere, håndværkere, buschauffører, maskinmestre m.v.

16.205 (13.044)

2.953 (2.360)

15,4 (15,3)

Øvrige

5.713 (4.758)

9.855 (8.475)

63,3 (64)

Undervisere og personale ved undervisningstilbud

26.072 (21.217)

46.418 (37.717)

64 (64)

Kontor, edb og administration inkl. akademikere

15.737 (11.565)

44.385 (34.212)

73,8 (74,7)

Køkken-, rengørings- og servicefunktioner

8.943(7.492)

26.493(21.528)

74,8 (74,2)

Pædagogisk personale, dagplejere og handicapledsagere

18.755 (13.488)

97.356 (81.215)

83,9 (85,8)

Social, sundhed og sygehusområdet inklusiv tandpleje

6.289(4.191)

104.214(86.123)

94,3(95,4)

Total

100.734(77.947)

331.806(271.727)

76,7(77,7)