Sådan fungerer hjemmesiden

Du har mulighed for at vælge ny side eller nyt emne via navigationsbjælkerne øverst (vandret) eller i venstre side.

 

Vandret navigationsbjælke øverst:  

 • Forside
  Her kan du altid vende tilbage til forsiden
 • Baggrundsinfo
  Rammer og lovgivning for ligestillingsarbejdet
 • Ligestilling i kommunerne
  Oversigtsside for alle kommunernes resultater
 • Ligestilling i amterne
  Oversigtsside for alle amternes resultater
 • Ligestilling i statsinstitutioner og departementer
  Oversigtsside for alle statsinstitutioners og departementers resultater

 

Navigationsbjælke i venstre side:

Resultaterne er opdelt på forskellige områder afhængig af om det drejer sig om kommuner, amter eller statsinstitutioner.

 • Ligestillingspolitik
  Ligestillingspolitik, personalepolitik og handlingsplaner
 • Indhold og initiativer
  Måltal, målsætninger, initiativer og måling af resultater
 • Ledelse
  Fordelingen mellem kvinder og mænd på ledelsesniveauer
 • Kommunalbestyrelse & amtsråd
  Fordelingen mellem kvinder og mænd på det politiske niveau. Dette område eksisterer for kommuner og amter.
 • Hovedresultater
  Samlet analyse af ligestillingsredegørelserne
 • Ansatte i kommunen
  Kønsfordelingen på stillingskategorier
 • Interne ligestillingsinitiativer
  Eksempler på ligestillingsinitiativer internt i organisationen
 • Eksterne ligestillingsinitiativer
  Eksempler på ligestillingsinitiativer rettet mod borgerne
 • Mainstreamning
  Ligestilling indarbejdet i forvaltning og planlægning

 

 • Indberetningsskemaet
  Spørgeskema, som er brugt ved indberetning
 • Kortindikatorer
  Forklaring på benchmark/sammenligningskortene
 • Inddeling af stillingsbetegnelser
  De mange forskellige job er inddelt i hovedgrupper